Soạn Trả bài tập làm văn số 1 trang 76, sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1

>> Tham khảo: Dàn bài làm văn số 1 chi tiết

Câu 1 (Soạn Trả bài tập làm văn số 1): Bài làm có phù hợp với yêu cầu thuyết minh là có tri thức khách quan, xác thực, được trình bày có thứ tự, lớp lang hay không?

Trả lời:

+ Bài làm đã phù hợp với yêu cầu thuyết minh đó là:

– Bài viết đã cung cấp được tri thức khoa học, xác thực về đối tượng thuyết minh về cây lúa (cây ở quê, con mèo, di tích danh lam thắng cảnh).

– Trình bày rõ nguồn gốc, đặc điểm của đối tượng thuyết minh

– Vai trò, công dụng của đối tượng thuyết minh

– Đặc biệt, bài viết đã nêu được mối quan hệ giữa cây lúa (cây ở quê, con mèo, di tích danh lam thắng cảnh) là đối tượng thuyết minh với con người.

+ Bài viết được trình bày theo thứ tự khoa học, lớp lang.

Câu 2 (Soạn Trả bài tập làm văn số 1): Bài làm có kết hợp phương pháp thuyết minh với một số biện pháp nghệ thuật và miêu tả không? Sự kết hợp ấy có thích hợp và hấp dẫn không?

Trả lời:

+ Bài viết của em đã sử dụng các phương pháp thuyết minh như:

– Phương pháp phân tích, phân loại: mang tính khách quan, lại đầy đủ và dễ hiểu với đối tượng người đọc.

– Phương pháp liệt kê: giúp cung cấp cho người đọc có được cái nhìn toàn cảnh về đối tượng một cách khách quan nhất

– Phương pháp nêu số liệu: giúp đưa ra những ví dụ thực tiễn và sinh động, một cách chính xác và cụ thể, đồng thời cũng có tác dụng thuyết phục cao, làm cho người đọc tin cậy.

– Phương pháp giải thích, định nghĩa: chủ yếu sử dụng kiểu câu trần thuật nhằm giải thích, định nghĩa hay giới thiệu sự vật, hiện hượng, vấn đề nào đó.

– Phương pháp so sánh: so sánh đối tượng hay các khía cạnh của đối tượng… đối với những cái gần gũi và cụ thể đề giúp cho người đọc có thể tiếp cận vấn đề một cách dễ hiệu và nhanh chóng.

+ Ngoài ra bài viết của em đã có sự kết hợp giữa tự sự và miêu tả, và sử dụng các biện pháp nghệ thuật tu từ như:

– Biện pháp ẩn dụ

– Biện pháp nhân hóa

– Nghệ thuật kể chuyện

+ Sự kết hợp giữa các phương pháp thuyết minh và các biện pháp nghệ thuật giúp bài viết của em sinh động, hấp dẫn người đọc hơn.

Câu 3: Lời văn biểu đạt có chính xác, gọn gàng và sinh động không?

Trả lời:

+ Lời văn biểu đạt chính xác, gọn gàng, cung cấp được các thông tin chính thống, xác thực, trích dẫn từ các tài liệu khoa học.

+ Tuy nhiên còn một vài câu văn viết còn lan man, chưa được sinh động lắm.

Câu 4: Hãy sửa lại những lỗi về chính tả, về dùng từ và đặt câu và cách thuyết minh, lập luận, giải thích, miêu tả.

Trả lời:

+ Từ nhận xét của thầy cô em sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn các bài viết sau.

+ Đồng thời tham khảo các bài viết của các bạn đạt điểm cao để học hỏi.

+ Chỉnh sửa lại về lỗi chính tả trong bài (nếu có), về cách dùng từ, đặt câu, cách thuyết minh, lập luận, giải thích, miêu tả.

>> Bài làm văn số 1 chi tiết