Tổng kết phần văn (tiếp theo) trang 148 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Câu 7 – Tổng kết phần văn (tiếp theo) trang 148 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Lập bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp 8 theo các cột: tên văn bản, tên tác giả, tên nước, thế kỉ, thể loại, nội dung chủ yếu, nét đặc sắc nghệ thuật nổi bật.

Trả lời:

 

Câu 8 – Tổng kết phần văn (tiếp theo) trang 148 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Nhắc lại chủ đề của ba văn bản nhật dụng đã học ở lớp 8. Chỉ ra phương thức biểu đạt chủ yếu mà mỗi văn bản sử dụng.

Trả lời:

Ba văn bản nhật dụng đã học ở lớp 8:

– Thông tin về ngày trái đất năm 2000:

+ Chủ đề: Cung cấp thông tin và kiến thức về ngày trái đất

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 là văn bản được soạn thảo dựa trên nội dung bức thông điệp của 13 cơ quan và tổ chức phi chính phủ phát đi vào ngày 22 tháng 4 năm 2000, nhân dịp lần đầu tiên Việt Nam tham gia phong trào này với chủ đề cụ thể là: Một ngày không dùng bao bì ni lông

+ Phương thức biểu đạt chủ yếu: Thuyết minh kết hợp với lập luận.

– Ôn dịch, thuốc lá:

+ Chủ đề: tác hại của thuốc lá đối với con người

Giống như ôn dịch, nạn nghiện thuốc lá rất dễ lây lan và gây tổn thất lớn cho sức khỏe con người. Để chống lại nó cần có quyết tâm cao và những biên pháp triệt để hơn.

+ Phương thức biểu đạt chủ yếu: Thuyết minh kết hợp với lập luận, biểu cảm.

– Bài toán dân số:

+ Chủ đề: tình hình đáng lo ngại của việc gia tăng dân số

Sự gia tăng dân số trên thế giới là một bài toán đáng lo ngại đối với con người. Tác giả đã đưa ra những con số khiến người đọc phải suy ngẫm và liên tưởng, nhất là đối với các nước chậm phát triển

+ Phương thức biểu đạt chủ yếu: Lập luận kết hợp với tự sự

Tham khảo thêm các bài soạn Ngữ văn lớp 8, tập 2, tại đây:

Hành động nói

Trả bài tập làm văn số 5