Soạn Trả bài tập làm văn số 7 Trang 139 Ngữ văn 8 tập 2

>> Tham khảo bài làm văn số 7

GỢI Ý ĐÁNH GIÁ LÀM BÀI:

Câu 1(Soạn Trả bài tập làm văn số 7) : Bài làm đã nêu được các luận điểm đúng và vận dụng được các phép lập luận chưa?

Trả lời:

Bài văn của em đã nêu rõ ràng luận điểm, vận dụng được các phép lập luận như phép phân tích, phép tổng hợp, phép so sánh, phép chứng minh sử dụng linh hoạt sẽ khiến bài viết ngoài ra còn kết hợp thêm các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm vào bài viết giúp tăng sức thuyết phục.

>> Tham khảo bài làm văn số 7

Câu 2: Các yếu tố tự sự, biểu cảm và miêu tả được sử dụng như thế nào và hiệu quả ra sao?

Trả lời:

– Các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự được em sử dụng đan xen, thêm thắt (Không quá lạm dụng) vào bài văn một cách khéo léo.

– Việc sử dụng các yếu tố tự sự, miêu tả biểu cảm trong bài văn giúp sự việc được thể hiện cụ thể, tính cách nhân vật được khắc họa rõ nét hơn, nhờ đó việc kể chuyện cũng thêm phần sinh động, sâu sắc hơn, đồng thời thể hiện được thái độ, tình cảm của em trong bài.

Câu 3: So với những yêu cầu của đề bài, bài làm của em có những ưu nhược điểm gì?

Trả lời:

Bài làm của em so với những yêu cầu của đề bài có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm:

– Đan xen được các yếu tố tự sự, miêu tả biểu cảm vào bài viết.

– Bài viết trình bày sạch đẹp, chữ viết ngay ngắn, đúng chính tả.

– Các lập luận đúng đắn, cách lập luận chặt chẽ, thuyết phục.

– Dẫn chứng phong phú, đa dạng, có trong thực tiễn đời sống, hàng ngày.

Nhược điểm:

– Bài viết với dung lượng hơi dài.

– Ngắt đoạn, xuống dòng chưa mượt mà, chặt chẽ.

– Phần mở bài chưa tạo được nhiều ấn tượng với người đọc.

– Một số từ ngữ sử dụng trong bài còn tối nghĩa gây khó hiểu cho người đọc.

Câu 4: Sửa các lỗi diễn đạt và chính tả trong bài làm (Nếu có).

Trả lời:

Các em học sinh tự dò và sửa lỗi chính tả cũng như lỗi diễn đạt do cách dùng từ, trong bài.