Luyện tập làm văn bản thông báo trang 148-150 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

I. Ôn tập lý thuyết (Luyện tập làm văn bản thông báo)

Câu 1 – trang 148 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Hãy cho biết tình huống nào cần làm văn bản thông báo, ai thông báo và thông báo cho ai.

Trả lời:

– Văn bản thông báo là loại văn bản truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

  • Ví dụ cụ thể 1 số tình huống cần thông báo:

+ Thông báo về kế hoạch tổ chức ngày 8/3

+ Thông báo về lịch trình tham quan du lịch

+ Thông báo về kết quả kì thi học sinh giỏi

+ Thông báo tổ chức thi tuyển công chức

+ Thông báo tuyển dụng nhan viên

– Ai thông báo: cơ quan, đoàn thể người tổ chức

– Thông báo cho: những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo

Câu 2 – trang 148 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Nội dung và thể thức của một băn bản thông báo:

a) Nội dung thông báo thường là gì ?

b) Văn bản thông báo có những mục gì ?

Trả lời:

a) Nội dung một số văn bản thông báo được sử dụng thông dụng:

– Thông báo về kết quả của cuộc họp, hội nghị

– Thông báo về nhiệm vụ được giao từ cấp trên

– Thông báo về các quyết định (tăng lương, nghỉ việc,…), chính sách, chỉ thị từ trên cấp trên.

– Thông báo về các vấn đề liên quan tới nội bộ hoạt động quản lý, lãnh đạo, … của cơ quan, đoàn thể,…

b) Văn bản thông báo phải theo đúng thể thức hành chính:

+ Có quốc hiệu, tên văn bản, ngày tháng, người thông báo và chức vụ, người nhận…

+ Nếu văn bản thông báo do một cơ quan có thẩm quyền gửi đi thì trên thông báo đó còn phải ghi rõ tên cơ quan, số công văn, chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu thì văn bản đó mới có hiệu lực.

+ Thông báo sẽ có 3 phần gồm: mở đầu (quốc hiệu, tiêu ngữ, số ký hiệu, tên của văn bản thông báo), phần nội dung cần thông báo và phần kết thúc.

Câu 3 – trang 148 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Văn bản thông báo và văn bản tường trình có những điểm nào giống nhau, những điểm nào khác nhau ?

Trả lời:

– Giống nhau: đều là những văn bản thuộc loại hành chính; đều có nơi gửi (hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận)

– Khác nhau:

+ Văn bản thông báo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

+ Văn bản tường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. Người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

II. Luyện tập – Luyện tập làm văn bản thông báo

Câu 1 – trang 149 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Lựa chọn loại văn bản thích hợp trong các trường hợp sau:
a) Để cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nắm được kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 – 5, Hiệu trưởng cần viết và chuyển đến toàn trường bản:
– Tường trình
– Thông báo
– Đề nghị
– Báo cáo

Trả lời:

Cần ra văn bản: Thông báo
b) Hằng tháng, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường cần biết tình hình hoạt động của các chi đội.
Các chi đội cần viết và gửi lên Ban chỉ huy liên đội văn bản:
– Đề nghị
– Thông báo
– Tường trình
– Báo cáo

Trả lời:

Các chi đội cần viết và gửi lên Ban chỉ huy liên đội văn bản: Báo cáo
c) Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường giao thông, để bà con nông dân có đất đai, hoa màu trên diện tích đó biết được chủ trương trên, Ban quản lí dự án công trình cần viết:
– Đề nghị
– Thông báo
– Tường trình
– Báo cáo

Trả lời:

Ban quản lí dự án công trình cần viết: Thông báo

Câu 2 – trang 150 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Chỉ ra những chỗ sai trong văn bản thông báo sau đây và chữa lại cho đúng.
PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG THCS PHÚ PHONG                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM
TRA CÔNG TÁC VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG
Ngày 15 tháng 11 năm 2004.
Kính gửi các đồng chí cán bộ và học sinh toàn trường.
Để góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, Nhà trường hướng dẫn mục đích, yêu cầu và
nội dung kiểm tra công tác vệ sinh học đường như sau:
       (1) Mục đích và yêu cầu: Kiểm tra vệ sinh ở tất cả các khu vực lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện, sân thể thao, nhà vệ sinh; trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp thực hiện có kết quả kế hoạch vệ sinh học đường trong toàn trường.
       (2) Thành phần tham gia Ban kiểm tra của trường:
– Cô Lê Thị Xoan, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban.
– Thầy Phạm Xuân Thành, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phó ban.
– Các thầy cô chủ nhiệm, lớp trưởng và chi đội trưởng các lớp: Uỷ viên.
Đề nghị Ban kiểm tra của trường sắp xếp kế hoạch và tiến hành công việc đạt hiệu qu
Hiệu trưởng
Lê Xuân Vinh

Trả lời:

a. Những chỗ sai trong văn bản thông báo:
– Nội dung của văn bản chưa phù hợp với tên của văn bản:  Tên thông báo: kế hoạch kiểm tra. Tuy nhiên nội dung: chưa có thời gian thực hiện kế hoạch, ở văn bản trên mới chỉ là yêu cầu lập kế hoạch.
– Phía trái cuối văn bản chưa có nơi nhận

=> Sửa lại:

PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG THCS PHÚ PHONG                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–
THÔNG BÁO
Về kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh học đường
Ngày 15 tháng 11 năm 2004.
Kính gửi các đồng chí cán bộ và học sinh toàn trường.
Để góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, Nhà trường hướng dẫn mục đích, yêu cầu và
nội dung kiểm tra công tác vệ sinh học đường như sau:
       (1) Mục đích và yêu cầu: Kiểm tra vệ sinh ở tất cả các khu vực lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện, sân thể thao, nhà vệ sinh; trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp thực hiện có kết quả kế hoạch vệ sinh học đường trong toàn trường.
       (2) Thành phần tham gia Ban kiểm tra của trường:
– Cô Lê Thị Xoan, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban.
– Thầy Phạm Xuân Thành, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phó ban.
– Các thầy cô chủ nhiệm, lớp trưởng và chi đội trưởng các lớp: Uỷ viên.
(3) Thời gian thực hiện kiểm tra
Từ … giờ … phút ngày …. tháng … năm …. đến … giờ … phút ngày …. tháng … năm …
Đề nghị Ban kiểm tra của trường sắp xếp kế hoạch và tiến hành công việc đạt hiệu quả.
Nơi nhận:                                                                                                                                    
Hiệu trưởng                                                                                                                     
Lê Xuân Vinh

Câu 3 – trang 150 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đã học trong sách giáo khoa).

Trả lời:

– Thông báo về lịch nghỉ lễ tết
– Thông báo tăng lương
– Thông báo về kế hoạch tổ chức thăn quan, du lịch
– Thông báo tổ chức kì thi học sinh giỏi
– ….

Câu 4 – trang 150 SGK Ngữ văn lớp 8 tập 2

Hãy chọn một trong các tình huống cụ thể vừa nêu và viết văn bản thông báo.

Bài viết tham khảo

CÔNG TY TNHH PHƯỚC VẠN THỊNH                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/TB-2022/PVT    ……., ngày…tháng… năm…                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN;

– Căn cứ vào Điều lệ, Nội quy công ty TNHH Phước Vạn Thịnh

Nay Ban Giám đốc công ty, thông báo về lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 như sau:

1. Toàn thể CB-NV Công ty nghỉ từ: từ ngày …………………. (…………… âm lịch) đến hết ngày …………………. (Mùng …….. tết).

2. CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

3. Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên vệ sinh nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, tắt toàn bộ thiết bị điện, đảm bảo an toàn cháy nổ trước khi nghỉ.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày kí.

Kính chúc toàn thể CB-NV Công ty năm mới An Khang – Thịnh Vượng.

GIÁM ĐỐC

(Tên giám đốc)

Nơi nhận:

– Các phòng, ban

– Lưu công ty

Tham khảo thêm các bài soạn Ngữ văn lớp 8 tập 2, tại đây:

Văn bản tường trình

Trả bài kiểm tra Văn