Trả bài tập làm văn số 6 phần đúc kết lại những kiến thức cần nhớ

Câu 1. Các bạn cần nắm được những yêu cầu về phép lập luận giải thích?.

Gợi ý trả lời:

– Đó là các bạn sử dụng phép lập luận giải thích để giúp người đọc hiểu rõ đạo lý, quan hệ, tư tưởng, phẩm chất trong bài viết. Mục đích là nhằm bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm của con người, cũng như nâng cao nhận thức, trí tuệ của mỗi người.

Câu 2. Nắm vững những yêu cầu về kỹ năng bố cục và diễn đạt?

Gợi ý trả lời:

– Gồm 3 phần mở bài, thân bài và kết bài.

+ Mở bài: là giới thiệu điều cần giải thích và gợi ra hướng giải thích.

+Thân bài: lần lượt trình bài các nội dung để giải thích. Kết hợp các cách lập luận, luận điểm, luận cứ để giải thích phù hợp.

+Kết bài: nêu ý nghĩa của điều cần giải thích.

tra bai tap lam van so 6

Trả bài tập làm văn số 6 phần nhận xét bài của mình

Câu 1: So với những yêu cầu ấy, bài làm của em có những ưu điểm, khuyết điểm cụ thể gì?

Gợi ý trả lời:

  • Ưu điểm: là đã đưa ra được vấn đề cần giải thích, bố cục rõ ràng
  • Khuyết điểm: có thể là diễn đạt chưa trôi chảy, câu văn chưa được hay lắm. Dẫn chứng chưa nhiều lắm.

Câu 2: Đâu là chỗ em còn yếu nhất: kiến thức, xác định yêu cầu của đề bài, bố cục hay diễn đạt? Em còn phải cố gắng về những mặt nào để có thể viết tốt một bài giải thích?

Gợi ý trả lời:

  • Các bạn có thể yếu nhất ở phần diễn đạt vì vốn từ vựng chưa nhiều. Cách lập luận của bạn chưa thuyết phục vì còn thiếu dẫn chứng xác thực.
  • Em cần đọc sách báo nhiều để tăng vốn từ, tăng khả năng diễn đạt và tăng nhiều dẫn chứng để văn bản có sức thuyết phục hơn.

Trả bài tập làm văn số 6 sửa lỗi bài

Ở phần này, sau khi được thầy cô trả bài, các bạn hãy đọc kỹ lại bài viết của mình. Nếu điểm chưa cao, các bạn cần sử dụng bút đánh dấu vào những phần viết của mình chưa phù hợp, chưa hay.

Nếu có thời gian hoặc muốn viết tốt hơn, các bạn có thể viết lại bài của mình cho dễ nhớ, lần sau nếu có gặp bài kiểm tra cũng không còn lo lắng hay quên nữa.