Gợi ý đánh giá bài làm trong giờ Trả bài tập làm văn số 2:

Câu 1 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 114:

Em đã kể về chuyện gì? Kể theo ngôi thứ mấy? Nhân vật chính là ai? Sự việc chính là gì?

Trả lời:

– Em đã kể về Một việc làm sai khiến cho bố mẹ thất vọng.

– Kể theo ngôi thứ nhất.

– Nhân vật chính là bản thân em.

– Sự việc chính là: em giấu việc làm vỡ bình hoa quý của bố.

Câu 2 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 114 – Trả bài tập làm văn số 2

Bài viết có đủ Mở bài, Thân bài và Kết bài không? Mỗi phần em nêu những gì, có trùng lặp nhau không?

Trả lời:

– Bài viết đủ ba phần: Mở Bài, Thân Bài và Kết Bài.

– Mỗi phần, em nêu lên những nội dung tương ứng và không trùng lặp nhau như sau:

+ Mở bài: giới thiệu việc làm sai của bản thân chính là làm vỡ bình hoa quý của bố.

+ Thân bài:

* Kể lại khái quát quá trình, diễn biến.

* Tâm trạng của em khi làm vỡ bình hoa.

* Vì day dứt nên em đã hối lỗi và nói thật với bố.

* Thái độ, cảm xúc khi ấy của bố như thế nào.

+ Kết bài: chốt lại vấn đề là một bài học quý giá trong cuộc đời.

Em làm vỡ bình hoa của bố (Internet)

Câu 3 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 114 – Trả bài tập làm văn số 2

Em đã kết hợp kể chuyện với miêu tả và biểu cảm ở những chỗ nào?

Trả lời:

– Em đã kết hợp kể chuyện với miêu tả và biểu cảm ở những đoạn:

+ Sử dụng kể chuyện khi tái hiện lại diễn biến làm vỡ bình hoa.

+ Sử dụng miêu tả để tả lại bình hoa quý.

+ Sử dụng biểu cảm để diễn tả lại cảm xúc, tâm trạng của em khi làm vỡ bình hoa; khi bố nghe lời thú nhận của em.

Câu 4 SGK Ngữ văn 8 tập 1 – trang 114:

Sửa chữa những lỗi sai chính tả, ngữ pháp, dùng từ và diễn đạt trong bài viết (nếu có).

Trả lời:

– Nếu trong bài không có lỗi chính tải, dùng từ ngữ đúng, cách diễn đạt trôi chảy thì không cần sửa chữa.