Với nhiều em học sinh, Trả bài tập làm văn số 1 trang 71 không quan trọng. Tuy nhiên đây là quan niệm sai lầm. Để có thể củng cố kiến thức, em cần biết bài làm của mình hay – dở ở đâu. Từ đó rút kinh nghiệm cho những bài tập làm văn sắp tới.

Trả bài, sửa bài là hoạt động cần thiết với các em học sinh

Câu hỏi Trả bài tập làm văn số 1 trang 71

Câu 1 SGK Ngữ văn 7 tập 1 – trang 71:

Em hãy nhận rõ những yêu cầu của bài làm (về nội dung kiến thức, về kiểu văn bản, về bố cục, mạch lạc, về liên kết và diễn đạt).

Trả lời:

– Những yêu cầu của bài làm:

+ Về mặt nội dung kiến thức: nắm chắc cách làm một bài văn tự sự, hoặc miêu tả.

+ Về kiểu văn bản: tự sự và miêu tả

+ Về bố cục: phải đảm bảo bố cục rõ ràng, làm nổi bật được các ý chính.

+ Về liên kết: phải tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các ý, các đoạn và cả bài.

+ Về diễn đạt: mạch lạc, trôi chảy, dễ hiểu. 

Câu 2 SGK Ngữ văn 7 tập 1 – trang 71:

Nhận ra những ưu, khuyết điểm chính trong bài làm của em, những yêu cầu đã đạt hoặc chưa đạt.

Trả lời:

– Những ưu điểm, yêu cầu đã đạt được trong bài làm của em:

+ Bài làm đã đi đúng theo chủ đề được giao.

+ Bố cục bài làm được chia khá đồng đều, hợp lý.

+ Các ý được diễn đạt trôi chảy, dễ hiểu.

+ Các ý, các đoạn và cả bài văn đã được liên kết một cách chặt chẽ với nhau.

– Những khuyết điểm, yêu cầu chưa đạt được trong bài làm của em:

+ Chưa nêu đầy đủ ý của chủ đề được giao.

+ Còn mắc nhiều lỗi chính tả.

Câu 3 SGK Ngữ văn 7 tập 1 – trang 71:

Hãy sửa những lỗi đã mắc trong bài làm và đặt kế hoạch phấn đấu để bài làm sau có thể đạt được kết quả tốt hơn.

Trả lời:

– Sửa những lỗi sai trong bài:

+ Trách nghiệm sửa thành trách nhiệm.

+ Đứng đắn sửa thành đúng đắn.

– Kế hoạch phấn đấu để bài làm sau có thể đặt được kết quả tốt hơn là:

+ Tập trung, chú ý nghe giảng hơn trên lớp.

+ Về nhà chăm làm các bài tập làm văn để cải thiện kỹ năng dùng từ và diễn đạt.

+ Chăm đọc nhiều sách, từ điển để mở rộng vốn từ và hạn chế lỗi sai chính tả.