Kiểm tra và trả bài kiểm tra là rất cần thiết (Internet)

Để chuẩn bị thật tốt và kỹ càng cho tiết học trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm trên lớp, các em cần chú ý một số điểm dưới đây:

 

Câu hỏi Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Câu 1 SGK Ngữ văn 7 tập 2 – trang 149:

Nhớ lại các nội dung và hình thức của bài kiểm tra tổng hợp đã làm trên lớp.

Trả lời:

– Bài kiểm tra tổng hợp đã làm trên lớp có cấu trúc nội dung và hình thức là:

+ Hình thức bao gồm:

* Trắc nghiệm và tự luận.

+ Nội dung bao gồm:

* Các nội dung phần tiếng Việt đã học trong toàn bộ chương trình Ngữ văn lớp 7.

* Phần đọc – hiểu văn bản đã cho.

* Tập làm văn với kiểu bài nghị luận.

Câu 2 SGK Ngữ văn 7 tập 2 – trang 150:

Suy nghĩ và tự đánh giá bài làm của mình qua các câu hỏi sau:

– Đề kiểm tra tổng hợp cuối năm khác với các đề kiểm tra thường kỳ ở những điểm nào? (chú ý các yêu cầu về nội dung và hình thức).

– Đề tự luận yêu cầu viết kiểu văn bản nào? Trong đó sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Ngoài phương thức biểu đạt chính có vận dụng thêm phương thức biểu đạt nào khác không?

– Nội dung chính của bài tự luận cần tập trung làm nổi bật là vấn đề gì?

– Phạm vi tư liệu đề yêu cầu là gì?

– Bài viết của mình đã đáp ứng được những yêu cầu nào? Còn thiếu những gì? Nếu viết lại thì sẽ bổ sung như thế nào?

– Những lỗi chính tả mà bài viết của mình đã mắc phải trong bài kiểm tra tổng hợp này là gì? Suy nghĩ về phương hướng khắc phục các lỗi đó.

Trả lời:

– Đề kiểm tra tổng hợp cuối năm khác với các đề kiểm tra thường kì ở những điểm:

+ Nặng hơn và khó hơn về phần kiến thức.

+ Đòi hỏi phải nắm bắt và hiểu toàn bộ nội dung của cả 2 tập sách giáo khoa Ngữ văn 7.

+ Nội dung và hình thức của đề cuối năm cũng đa dạng, phong phú hơn.

– Đề tự luận yêu cầu viết kiểu văn bản: nghị luận.

+ Trong đó sử dụng phương thức biểu đạt chính là: nghị luận.

+ Ngoài phương thức biểu đạt chính có vận dụng thêm phương thức biểu đạt nào khác là: miêu tả, biểu cảm.

– Nội dung chính của bài tự luận cần tập trung làm nổi bật là vấn đề: tư tưởng, lối sống, đạo đức của con người.

– Phạm vi tư liệu đề yêu cầu là:

+ Từ sách giáo khoa.

+ Từ cuộc sống thực tế.

– Bài viết của mình đã đáp ứng được những yêu cầu: hiểu được đề, vận dụng tốt kiến thức đã học.

+ Còn thiếu việc mở rộng, nâng cao bài viết.

+ Nếu viết lại thì sẽ bổ sung thêm phần mở rộng, nâng cao và lật ngược vấn đề để bài viết có chiều sâu hơn.

– Những lỗi chính tả mà bài viết của mình đã mắc phải trong bài kiểm tra tổng hợp này là: còn mắc lỗi về các phụ âm đầu ch/tr, s/x; còn viết sai chính tả nhiều tư như: suy nghĩ, tập trung, trách nhiệm,…

+ Phương hướng khắc phục các lỗi đó là: đọc nhiều sách, chăm tra từ điển tiếng Việt.