I. THẾ NÀO LÀ TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Việc tóm tắt văn bản tự sự sẽ giúp em nắm được và hiểu chính xác nội dung của một tác phẩm. Bài soạn dưới đây hướng dẫn các em các bước để tóm tắt một tác phẩm.

1. Trong cuộc sống hàng ngày, có những tác phẩm tự sự chúng ta chưa có điều kiện đọc, nhưng lại muốn biết nội dung chính cùa nó. Những lúc ấy, chúng ta có thể đọc qua bản tóm tắt tác phẩm.

2. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?

Trả lời:

Câu trả lời đúng nhất: b. Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

tom-tat-van-ban-tu-su

II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN

1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi:

Vua Hùng thứ mười tám có người con gái đẹp tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén một chàng rể xứng đáng. Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng một lúc đến cầu hôn. Cả hai người đều có tài, vua Hùng không biết gả con cho ai, bèn ra điều kiện thách đố để dễ bề lựa chọn. Sơn Tinh thắng cuộc, cưới Mị Nương rồi đưa về núi. Thủy Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng bị thua. Từ đó, hằng năm, Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại.

a) Văn bản tóm tắt kể lại nội dung của văn bản nào? Dựa vào đâu mà nhận ra được điều đó? Văn bản tóm tắt trên có nêu được nội dung chính của văn bản tóm tắt không?

b) Văn bản tóm tắt trên có gì khác so với văn bản được tóm tắt.

c) Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết các yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt.

Trả lời:

a)

– Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh. Dựa vào sự kiện, tên nhân vật, cốt truyện để nhận ra văn bản.

– Văn bản trên đã tóm gọn được những nội dung chính của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh.

b)

Sự khác nhau văn bản tóm tắt với văn bản gốc:

– Văn tóm tắt có dung lượng ngắn hơn văn bản gốc.

– Văn bản tóm tắt có số lượng sự việc, nhân vật ít hơn so với văn bản gốc

c) Yêu cầu đối với văn bản tóm tắt:

+ Ngắn gọn, chính xác về nhân vật và sự kiện quan trọng, khái quát được toàn bộ tác phẩm

+ Lời văn của văn bản tóm tắt là lời văn của người làm bài, không phải lời văn của tác phẩm

2. Các bước tóm tắt văn bản tự sự

Muốn tóm tắt được một văn bản, theo em phải làm những gì? Những việc ấy phải thực hiện theo trình tự nào?

Trả lời:

Để tóm tắt được văn bản, theo em cần phải thực hiện các bước theo trình tự sau:

– Đọc toàn bộ tác phẩm, tự khái quát được ý tưởng nội dung của tác giả

– Lựa chọn những nội dung chính, quan trọng cần ghi lại

– Sắp xếp hợp lý nội dung chính theo trình tự hợp lý của tác phẩm

– Diễn đạt bằng lời văn của mình những nội dung đã xác định cần tóm tắt.

Bài soạn tóm tắt văn bản tự sự ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu trên đây sẽ giúp các em nắm bắt được kiến thức trọng tâm và áp dụng vào thực hành tóm tắt văn bản.