TỰ ĐÁNH GIÁ

Đọc bản đồ họa thông tin dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX.

su kien lich su 1945
Bản đồ họa Cách mạng Tháng 8

Nhóm câu hỏi trắc nghiệm (tự đánh giá)

Ghi vào vở những chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 8)

  • Câu 1: Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên

Trả lời: Đáp án là D – Các số thứ tự đánh dấu thông tin

  • Câu 2: Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?

Trả lời: Đáp án là C – Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

  • Câu 3: Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?

Trả lời: Đáp án là B – Tháng 8-1945

  • Câu 4: Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?

Trả lời: Đáp án là C – Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

  • Câu 5: Vì sao mốc thời gian “2-9-1945” lại được in màu đỏ?

Trả lời: Đáp án là B – Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

  • Câu 6: Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?

Trả lời: Đáp án là B – Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

  • Câu 7: Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?

Trả lời: Đáp án là D – Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản 

  • Câu 8: Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?

Trả lời: Đáp án là B – Một thời điểm quan trọng

Nhóm câu hỏi Tự luận (tự đánh giá)

  • Câu 9: Mốc thời gian quan trọng nhất trong năm 1945 là gì?

Trả lời:

Theo em, sự kiện quan trọng nhất năm 1945 là sự kiện diễn ra vào ngày 16/8/1945. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân Giải Phóng đã mở đầu cuộc cách mạng tháng 8 đầu tiên tại Thái Nguyên. Vì sự kiện này là bước đệm vững chắc tiến tới giải phóng thành công nước Việt Nam. Và, ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  • Câu 10: Thông tin bằng đồ họa giúp gì cho em?

Trả lời

Việc triển khai thông tin và trình bày thông tin bằng đồ họa giúp em ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Với các mốc lịch sử rõ ràng, cụ thể cùng với đó là hình ảnh minh họa giúp em hình dung chuỗi sự kiện được tốt hơn.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

Câu 1. Đọc sách giáo khoa lịch sử và địa lý 6, thuật lại 1 sự kiện nổi bật trong nước và thế giới theo thời gian

Trả lời:

1. Sự kiện trong nước

Khởi nghĩa Ngô Quyền năm 938

– Năm 937, thế trận lịch sử có nhiều biến chuyển, Dương Đình Nghệ bị giết chết, Ngô Quyền dẫn quân kéo về phương Bắc

– Trước sự cầu cứu quân Nam Hán của Kiều Công Tiễn đến năm 938, Lưu Hoằng Tháo chỉ huy quân sang xâm lược nước ta qua đường thủy trên sông Bạch Đằng.

– Ngô Quyền bày binh, bố trận đón tiếp quân xâm lược bằng những cọc nhọn bịt đầu sắt. Dựa theo hiện tượng thủy triều mà dụ quân địch vào trận địa cọc ngầm.

– Nước thủy triều lên cao, quân giặc không biết đánh tấn công, sau khi nước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn bộ lực lượng đánh trở lại. Quân Nam Hán thua trận.

– Trận Bạch Đằng kết thúc hòan tòan thắng lợi.

2. Sự kiện thế giới

Quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà

– Thiên niên kỉ IV TCN, cư dân Ai Cập sống ở các công xã

– 3200 TCN Mê-nét thống nhất công xã và thành lập nhà nước Ai Cập

– Cuối thiên niên kỉ IV TCN, nhiều nhà nước thành bang của người Xu-me ở Lưỡng Hà

– Cư dân Ai Cập đã phát sinh ra lịch, 1 năm 12 tháng, 1 tháng 30 ngày, một ngày 24h chia thời gian theo mặt trời. Họ giỏi về y học, hình học 

– Sau đó, người Lưỡng Hà dựa trên chuyển động của mắt trăng, chia 1 năm 12 tháng, 1 tháng từ 29 đến 30 ngày. Họ giỏi về số học.

Cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà đã xây dựng nên kiến trúc đồ sộ như kim tự tháp, tượng nhân sư, thành ba-bi-lon, …

Câu 2: Em hãy đọc báo, truy cập Internet, thu thập tư liệu bao gồm các bài viết, hình ảnh, video… liên quan đến các sự kiện nổi bật trong nước như sự kiến Cách mạng tháng 8 1945, sự kiện Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chiến dịch Giờ Trái Đất …

Trả lời:

Học sinh tự tìm hiểu, sưu tầm thông tin qua mạng Internet hoặc báo đài