Soạn Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 Trang 213 Ngữ văn 11 Tập 1

(Soạn Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1)

I. Kết quả cần đạt:

  • Thấy được ưu điểm và hạn chế của mình trong bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 về cả hai phần: Trắc nghiệm và Tự luận.
  • Hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến thành công và những hạn chế trong bài làm của mình.
  • Có ý thức phát huy những ưu điểm và khắc phục nhược điểm để đạt được kết quả cao hơn trong bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 2

II. Muốn đạt được các điều trên, các bạn học sinh cần lưu ý những điểm sau:

(Soạn Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1)

1. Đối chiếu bài làm của mình với thầy cô giáo hoặc các bạn có kết quả cao xem bài làm của mình có điều gì sai sót không? Nếu có sai sót thì ghi lại kết quả đúng và tham khảo bài làm và xem mình đang sai sót điều gì và nó xuất phát từ đâu? Sai sót về mặt kỹ năng làm bài hay kiến thức cơ bản. Từ đó rút ra bài học cho bản thân mình.

– Nếu sai sót về mặt lỹ năng làm bài thì cần phải chú ý và cẩn thận hơn trong những bài kiểm tra sau.

– Nếu sai sót về mặt kiến thức cơ bản thì cần phải đọc và học lại những nội dung kiến thức đó để nắm vững tránh hổng kiến thức.

2. Phần tập làm văn trong đề kiểm tra tổng hợp yêu cầu học sinh phải trình bày chân thành, độc lập về hiện tượng, vấn đề xã hội hoặc thơ ca.

– Tìm ra được điểm yếu, thiếu quan tâm tới đời sống và văn học.

+ Nhược điểm:

– Chưa biết cách chọn lọc ra được đặc điểm chính của vấn đề

– Chưa biết cách sắp xếp các luận điểm, luận cứ để tạo ra tính mạch lạc, chặt chẽ và logic cho bài viết

– Không mạnh dạn suy nghĩ, mạnh dạn trình bày ý kiến

+ Ưu điểm:

– Trình bày khoa học, ngắn gọn

– Kiến thức nắm vững vàng

– Đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.