Luyện tập sử dụng từ trang 179

 

I, Hướng dẫn chuẩn bị bài Luyện tập sử dụng từ trang 179

Câu 1: Đọc các bài tập làm văn của em từ đầu năm đến nay. Ghi lại những từ em đã dùng sai (Về âm, về chính tả, về nghĩa, về tính chất ngữ pháp, về sắc thái biểu cảm) và nêu cách sửa.

Trả lời:

Những bài văn của em mắc những lỗi sau:

Từ sai Từ đúng
 • thăm quan
 • Suất sắc
 • lãng mạng
 • phong phanh
 • bàng quang
 • đọc giả
 • chín mùi
 • nhận chức
 • chuẩn đoán
 • suất sắc
 • chia sẽ
 • Khúc khủy
 • Quân giặc đã hi sinh.
 • tham quan
 • Xuất sắc
 • lãng mạn
 • phong thanh
 • bàng quan
 • độc giả
 • chín muồi
 • nhậm chức
 • chẩn đoán
 • xuất sắc
 • chia sẻ
 • Khúc khuỷu
 • Quân giặc đã bỏ mạng

=> Các từ sai chủ yếu về âm, về chính tả, về nghĩa, về tính chất ngữ pháp và về sắc thái biểu cảm.

Câu 2: Đọc bài tập làm văn của một bạn cùng lớp; nhận xét về các trường hợp dùng từ không đúng nghĩa, không đúng tính chất ngữ pháp, không đúng sắc thái biểu cảm và không hợp với tình huống giao tiếp trong bài làm của bạn.

Trả lời:

Các trường hợp không dùng đúng nghĩa, đúng tính chất ngữ pháp, đúng sắc thái biểu cảm mà em và bạn em có thể gặp như:

– Câu thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ

– Sử dụng sai từ nối, quan hệ từ

– Sử dụng từ có sắc thái biểu cảm sai.

– Sử dụng từ không hợp với tình huống giao tiếp.