Bài soạn Kiểm tra tổng hợp cuối năm trang 145 – 147 gồm các phần kiến thức các em cần nắm chắc, đó là: Phần đọc hiểu, phần tiếng Việt, phần Tập làm văn và cuối cùng là một số hướng kiểm tra, đánh giá bài thi mà các em cần lưu ý để làm bài đúng hướng.

I. KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM – CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phần đọc hiểu

– Như các em đã biết, học kỳ II lớp 8, phần đọc hiểu tập trung vào các văn bản nghị luận trữ tình. Các em cần tập trung ôn các kiến thức sau:

+ Nội dung các tác phẩm trữ tình: Vẻ đẹp tâm hồn của những nhà cộng sản như Hồ Chí Minh, Tố Hữu…; tâm tư tình cảm của một số nhà thơ mới lãng mạn…; cách thức trữ tình (hay cái tôi trữ tình) của tác giả.

+ Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, vai trò và tác dụng của của các biện pháp tu từ trong các tác phẩm trữ tình

+ Nắm chắc nội dung tư tưởng của những bài thơ truyền thống: tư tưởng yêu nước, tinh thần chống xâm lăng, và lòng tự hào dân tộc của cha ông qua những trang văn chính luận nổi tiếng: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta…

kiem-tra-tong-hop-cuoi-nam1

2. Phần tiếng Việt

– Các em cần nắm được khái niệm và cách sử dụng các kiểu câu:  Nghi vấn, cầu khiến, trần thuật, phủ định, cảm thán…

– Linh hoạt sử dụng các kiểu câu để thể hiện các hành động: hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc.

3. Phần Tập làm văn

– Phần tập làm văn trong Ngữ văn 8 tập trung hướng dẫn cách làm một bài văn thuyết minh, mà cụ thể là văn thuyết minh một phương pháp (cách làm), một danh lam thắng cảnh (di tích lịch sử).

– Các em cũng cần nhanh nhạy trong việc nhận diện được các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm và tác dụng của chúng trong văn bản nghị luận

– Ngoài ra, một kiến thức cơ bản mà vô cùng quan trọng là em cần nắm chắc cách làm một văn bản tường trình, thông báo và nhận ra được các lỗi, sửa lỗi ở loại văn bản này.

II. HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

kiem-tra-tong-hop-cuoi-nam-van8
Các hướng kiểm tra, đánh giá bài làm.

Các lưu ý về hướng kiểm tra đánh giá bài làm, các em tham khảo cụ thể và kĩ lưỡng trong SGK Ngữ văn 8, tập 2 trang 147.

Để làm tốt bài thi cuối năm học, các em cần nắm vững các kiến thức được nhắn đến trong bài soạn Kiểm tra tổng hợp cuối năm trên đây.