Ngoài Bài Mở đầu, sách Ngữ văn 6 còn có 10 bài học chính. Dưới đây là cấu trúc của sách Ngữ văn 6 để các em dễ dàng hiểu hơn về cấu trúc và nội dung.

Câu hỏi:

Đọc phần Cấu trúc của sách Ngữ văn 6 và trả lời các câu hỏi:

a, Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 6 có những phần chính nào? Những nhiệm vụ mà các em cần làm ở lớp và ở nhà là gì?

b, Theo em, tại sao cần biết cấu trúc của sách trước khi học?

Bộ sách Ngữ văn 6 em sẽ được làm quen trong chương trình

Trả lời câu hỏi:

Câu a

Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 6 có 10 phần chính là:

  • Yêu cầu cần đạt, kiến thức cơ bản, đọc, đọc hiểu văn bản, tiếng việt
  • Thực hiện đọc hiểu, viết, nói và nghe
  • Có thể tự đánh giá, hướng dẫn tự học.

Những nhiệm vụ mà các em cần làm ở lớp là:

+ Vận dụng trong quá trình thực hành.

+ Trả lời câu hỏi đọc hiểu.

+ Làm bài tập thực hành tiếng Việt.

+ Làm bài tập thực hành viết.

+ Làm bài tập nói và nghe.

– Những nhiệm vụ mà các em cần làm ở nhà là:

+ Đọc trước khi học để định hướng đúng.

+ Đọc trước khi học để có kiến thức làm căn cứ thực hành.

+ Tìm hiểu thông tin về thể loại, kiểu văn bản, tác giả, tác phẩm,…

+ Đọc trực tiếp văn bản, các câu gợi ý ở bên phải và chú thích ở chân trang.

+ Đọc định hướng viết.

+ Đọc định hướng nói và nghe.

+ Tự đánh giá kết quả đọc hiểu và viết thông qua các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ở cuối mỗi bài học.

+ Đọc mở rộng theo gợi ý.

+ Thu thập tư liệu liên quan đến bài học.

Câu b: Theo em, cần biết cấu trúc của sách trước khi học để:

– Để nắm rõ nội dung cũng như kiến thức của bài học tiếp theo, nó gồm những mấy phần, đó là phần gì, nhiệm vụ và yêu cầu của từng phần.

– Qua đó, em sẽ chuẩn bị bài tốt hơn, tiếp thu nhanh hơn khi học ở trên lớp.