Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5: Hướng dẫn trả lời câu hỏi, đưa ra lưu ý trang 69 SGK:

tra bai tap lam van so 5

Câu 1: Nắm vững những yêu cầu cần đạt về nội dung, về phương pháp chứng minh, về bố cục, mạch lạc, về liên kết và diễn đạt trong bài tập làm văn này.

Trả lời:

Những lưu ý cần đạt được, cụ thể:

– Về nội dung: cần xác định chính xác nội dung mà đề bài yêu cầu, đi theo xuyên suốt chủ đề của bài để tránh lạc đề, lan man.

– Về phương pháp chứng minh: cần thống nhất phương pháp chứng minh để có dẫn chứng xác thực, thuyết phục người đọc.

– Về bố cục: bố cục rõ ràng, mạch lạc, tránh lộn xộn giữa các ý

– Về liên kết và diễn đạt: chặt chẽ cả về hình thức và nội dung của bài viết, tạo sự thu hút.

Câu 2: So với những yêu cầu ấy, bài làm của em có những ưu, khuyết điểm gì?

Trả lời:

Dựa vào những yêu cầu đó để em nhận ra những ưu điểm, khuyết điểm trong bài viết của mình như:

Ưu điểm:

– Việc trình bày các phần rõ ràng, mạch lạc:

+ Đầy đủ 3 phần mở, thân và kết bài với luận điểm rõ ràng.

+ Dẫn chứng cụ thể, luận điểm sắc bén để làm rõ chủ đề của bài.

+ Trình bày sạch đẹp, khoa học

– Cần phải xác định được cách làm bài văn lập luận chứng mình gồm có 3 phần:

+ Mở bài: có nhiệm vụ nêu luận điểm chính, vấn đề cần chứng minh

+ Thân bài: Đưa ra lý lẽ, dẫn chứng để làm sáng rõ luận điểm chính. Yêu cầu các luận điểm, luận cứ, bằng chứng cần được trình bày khoa học, đúng và hợp lý.

+ Kết bài: Nêu lên ý nghĩa vai trò của vấn đề được chứng minh. Từ đó, rút ra bài học và liên hệ bản thân.

Nhược điểm:

+ Nhiều luận điểm sắp xếp chưa hợp lý

+ Dẫn chứng chưa được tiêu biểu, chưa sát thực tế

+ Luận điểm chưa mang tính phổ quát.

Câu 3: Hãy sửa những lỗi trong bài về viết câu, về cách dùng từ, về chính tả

Trả lời: Chú ý những lỗi về chính tả, cách trình bày, dùng từ, lỗi diễn đạt trong bài viết.