Trong nội dung ôn tập phần Tiếng việt sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức về các kiểu câu đơn và các dấu câu đã được học.

1. Ôn tập Tiếng Việt Phần các kiểu câu đã học. Em hãy điểm qua các kiểu câu đơn đã học

1. cac kieu cau don
Các kiểu câu đơn

Trả lời:

Trong phần ôn tập Tiếng việt, các kiểu câu đơn được chia làm 2 kiểu là:

Phân theo mục đích nói:

Câu nghi vấn: là một dạng câu hỏi dùng để hỏi những điều mà người hỏi chưa biết hoặc đang thắc mắc

Câu trần thuật: là câu thuật lại sự việc, sự vật trong một bối cảnh nào đó

Câu cầu khiến: là câu có sử dụng các từ như: hãy, đừng, chớ, đi…

Câu cảm thán: dùng để biểu thị tình cảm, bộc lộ cảm xúc của người viết/ người nói

Phân theo cấu tạo:

Câu bình thường: là một tập hợp những từ ngữ được sắp xếp với nhau tạo nên một câu nói/ câu văn nhằm thực hiện mục đích nào đó.

Câu đặc biệt: không tuân theo quy tắc nào cả. Không được cấu tạo bởi cặp Chủ – Vị nào cả.

2. Em hãy điểm qua các dấu câu đã học

2 cac dau cau
Các loại dấu câu

Trả lời

Dấu chấm: Dấu chấm được sử dụng với mục đích ngắt câu

Dấu chấm phẩy: dùng để ngăn vế câu trong câu ghép phức tạp hoặc để phân tách câu giữa các bộ phận trong phép liệt kê

Dấu phẩy: dùng để ngắt quãng câu, thêm ý vào câu, chia tách các ý trong câu

Dấu chấm lửng: được sử dụng để biểu thị ý của người nói chưa nói hết câu. Thường xuất hiện ở cả cuối câu, đầu câu và giữa câu.

Dấu gạch ngang: thường được sử dụng để liệt kê, đánh dấu, chú thích, lời thoại trực tiếp của nhân vật…