Dưới đây là các nội dung cụ thể các em cần nắm được trong bài soạn kiểm tra tổng hợp cuối năm.

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý

    1. Về phần văn

Phần văn các em cần nắm được các nội dung sau:

(1) Nội dung các bài văn nghị luận: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Sự giàu đẹp của tiếng Việt, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương

(2) Thấy được vẻ đẹp, các yếu tố quan trọng của văn lập luận: hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận, ngắn gọn, sáng sủa, giàu sức thuyết phục…

(3) Thấy được đặc sắc nghệ thuật của những truyện ngắn đầu thế kỷ XX, đó là nghệ thuật miêu tả chân thực và có phần châm biếm trong hai tác phẩm tiêu biểu:

Với truyện ngắn Sống chết mặc bay, các em cần nắm chắc nội dung:

+ Cuộc sống lầm than cơ cực của người dân

+ Bọn quan lại mục nát, vô trách nhiệm.

– Với truyện Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu là các nội dung:

+ Phơi bày những trò lố bịch của tên toàn quyền Pháp là Va-ren

+ Người anh hùng đầy khí phách cao cả Phan Bội Châu

kiem-tra-tong-hop-cuoi-nam

    2. Kiểm tra tổng hợp cuối năm phần tiếng Việt

Các em cần nắm các chủ điểm quan trọng sau:

– Cách rút gọn câu, câu đặc biệt, câu chủ động, câu bị động

– Đặc điểm và biện pháp tu từ liệt kê

– Cách mở rộng câu bằng cụm C-V và trạng ngữ

– Công dụng của các loại dấu câu: dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang

    3. Kiểm tra tổng hợp cuối năm phần Tập làm văn

a) Với phần Tập làm văn trong chương trình kỳ II lớp 7, các em cần nắm được kiến thức trọng tâm là văn bản nghị luận

– Cần nắm được các vấn đề chung và quan trọng về văn nghị luận như mục đích của văn nghị luận.

b) Cách làm một bài văn nghị luận:

+ Giải thích chứng minh về một vấn đề chính trị, xã hội

+ Giải thích, chứng minh một vấn đề văn học

c) Nắm được nội dung khái quát về văn bản hành chính

– Đặc điểm văn bản hành chính

– Cách làm một văn bản đề nghị và báo cáo

– Các lỗi thường mắc về các loại văn bản trên.

Để làm bài thi tốt nhất, các em cần chuẩn bị bài kiểm tra tổng hợp cuối năm chi tiết và ghi nhớ các kiến thức trọng tâm của chương trình ngữ văn 7.