Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập rất quan trọng trong việc làm văn. Bài soạn dưới đây sẽ giúp em làm bài tốt hơn, hiệu quat hơn

BÀI TẬP DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU: LUYỆN TẬP

Câu 1 SGK Ngữ văn 7 tập 2 – trang 96:

Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì?

a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa

(Hồ Chí Minh)

b) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần và những thức quý của đất mình thay dần bằng những thức bóng bẩy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài (…)

(Theo Thạch Lam)

c) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

(Hoài Thanh)

Trả lời:

– Em lập bảng sau:

Câu 2 SGK Ngữ văn 7 tập 2 – trang 97 – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập

Mỗi câu trong từng cặp câu dưới đây trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng.

a) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

b) Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

c) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: “Cái đẹp là cái có ích”.

d) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

Cách mạng tháng 8 thành công thời xưa

Trả lời:

a) Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

b) Chúng em học giỏi nên cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

c) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định cái đẹp là cái có ích.

d) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

Câu 3 SGK Ngữ văn 7 tập 2 – trang 97:

Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu ( in đậm) dưới đây thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ. (Khi gộp, có thể thêm bớt những từ cần thiết nhưng không làm thay đổi nghĩa chính của các câu và vế câu ấy).

a) Hàng loại vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,… ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã làm sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.

(Theo Đình Quang)

b) Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

 (Ca dao)

c) Đây là một cảnh rừng thông. Ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. Đến lúc có người nhìn cảnh chỉ vì mến cảnh và biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ

(Hoài Thanh)

Trả lời:

a) Hàng loại vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,… ra đời đã làm sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.

b) Anh em hòa thuận khiến hai thân vui vầy.

c) Đây là một cảnh rừng thông ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. Đến lúc có người nhìn cảnh chỉ vì mến cảnh và biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ.