Câu hỏi Chương trình địa phương

Câu hỏi SGK Ngữ văn 7 tập 2 – trang 147:

Thầy, cô giáo sẽ đánh giá khái quát và tổng kết lại những bài tập sưu tầm ca dao, tục ngữ, dân ca địa phương như ở bài 18.

Trả lời: Chương trình địa phương

– Vì mỗi địa phương và vùng miền sẽ có những phong tục, tập quán khác nhau. Do đó, các câu ca dao, tục ngữ, hay dân ca địa phương cũng được lưu truyền ở nhiều tỉnh, thành. Do đó, chúng ta sẽ trọn những câu ca dao, tục ngữ, dân ca địa phương.

a)

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng.

b)

 Thứ nhất Hội Gióng, Hội Dâu

Thứ nhì Hội Bưởi, Hội Vó chẳng đâu vui bằng.

Lễ hội Gióng – Sóc Sơn tấp nập, vui tươi (Internet)

c)

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa màn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

d) 

 Hoa thơm, thơm lạ thơm lùng

Thơm cành, thơm rễ, người trồng cũng thơm.

e)

Đống Đa ghi để lại đây

Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am.

g)

Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà

Buồm giong ba ngọn vui đà nên vui

Đường về xứ Lạng mù xa..

Có về Hà nội với ta thì về

Đường thủy thì tiện thuyền bè

Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang.