CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

Câu 1(Soạn Chương trình địa phương phần Tiếng việt): Tìm những từ ngữ địa phương trong các đoạn trích sau đây (Trích từ truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng) và chuyển những từ ngữ địa phương đó sang từ ngữ toàn dân tương ứng.

Trả lời:

 Câu 2 (Soạn Chương trình địa phương phần Tiếng việt):  Đối chiếu câu sau đây:

Trả lời:

a) Từ “kêu” ở câu (a) là từ ngữ toàn dân, nghĩa của nó là “nói to”.

b) Từ “kêu” ở câu (b) là từ địa phương, tương đương vớ từ toàn dân là “gọi”.

Câu 3 (Soạn Chương trình địa phương phần Tiếng việt): Trong hai câu đố sau, từ nào là từ địa phương?

Trả lời:

Các từ địa phương trong câu đố trên là:

– Từ “trái” có nghĩa toàn dân là “quả”

– Từ “chi” có nghĩa toàn dân là “gì”

– Từ “kêu” có nghĩa toàn dân là “gọi”

– Từ “trống hổng trống hảng” có nghĩa toàn dân là “trống rỗng trống rễnh”

Câu 4: Hãy điền các từ ngữ địa phương tìm được ở các bài tập 1,2,3 và các từ toàn dân tương ứng vào bảng tổng hợp theo mẫu sau:

Trả lời:

Câu 5: Đọc lại các đoạn trích ở bài tập 1 và bình luận về cách dùng từ ngữu địa phương bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây:

Trả lời:

a) Theo em không nên để cho nhân vật Thu trong truyện Chiếc lược ngà dùng từ ngữ toàn dân. Vì theo câu truyện bé Thu từ nhỏ đã lớn lên ở đó, chưa được đi đâu, chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

b) Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên tác giả có chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ địa phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải là người địa phương đó.