Soạn Chữa lỗi về quan hệ từ trang 106-108 SGK Ngữ văn Lớp 7 tập 1

I. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN HỆ TỪ

1. Lỗi thiếu quan hệ từ – Soạn Chữa lỗi về Quan hệ từ trang 106 SGK Ngữ văn lớp 7

Hai câu sau đây thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng?

– Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

– Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, ngày nay không đúng.

Trả lời:

Hai câu trên thiếu quan hệ từ. Chữa lại như sau (từ in đậm là quan hệ từ được thêm vào):

– Đừng nên nhìn hình thức để đánh giá kẻ khác.

– Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay không đúng.

2. Lỗi dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa – Soạn Chữa lỗi về Quan hệ từ trang 106 SGK Ngữ văn lớp 7

Các quan hệ từ và, để trong hai ví dụ sau có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không? Nên thay và, để ở đây bằng quan hệ từ gì?

– Nhà em ở xa trường  bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

– Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

Trả lời:

Các từ và, để chưa  diễn đạt đúng mối quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận câu.

Nên thay và, để bằng quan hệ từ: nhưng, vì.

– Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

– Chim sâu rất có ích cho nông dân  nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

3. Lỗi thừa quan hệ từ

Vì sao các câu sau thiếu chủ ngữ? Hãy chữa lại cho câu văn được hoàn chỉnh.

– Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– Về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

Trả lời:

– Các câu thiếu chủ ngữ vì các quan hệ từ quavề  đã khiến chủ ngữ của câu trở thành trạng ngữ. Đây là lỗi thừa quan hệ từ. Cách chữa là bỏ quan hệ từ để khôi phục thành phần chủ ngữ cho câu:

– Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

4. Lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

Các câu (in đậm) dưới đây sai ở đâu? Vì sao?Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Vì sao?

– Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam.

– Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị.

Trả lời:

Quan hệ từ có chức năng thiết lập quan hệ giữa các từ ngữ, các câu hoặc các đoạn. Khi đi kèm quan hệ từ chỉ có một thành phần mà không có thành phần khác để liên kết, thiết lập quan hệ thì việc dùng quan hệ từ bị xem như không có tác dụng liên kết. Ví dụ quan hệ từ không những…đòi hỏi phải có quan hệ từ mà còn… đi kèm. Quan hệ từ với trong trường hợp này thiết lập quan hệ giữa không thích và chị là không hợp lí, không tương ứng với vế trước. Có thể chữa:

Bạn ấy không những giỏi về môn toán, môn văn mà còn giỏi về nhiều môn khác.

Nó thích tâm sự với mẹ, không thích tâm sự với chị.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1:

Thêm quan hệ từ thích hợp (có thể thêm hoặc bớt một vài từ khác) để hoàn chỉnh các câu sau đây.

– Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối.

 Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng.

Trả lời:

Thêm vào các quan hệ từ im đậm sau

– Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.

 Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.

Câu 2:

Thay các quan hệ từ dung sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp:

– Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

– Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

– Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Trả lời:

Thay các quan hệ từ bằng các từ (im đậm) sau:

– Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm như cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

=> Thay thế với thành như

–  nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

=> Thay thế tuy thành

– Không nên chỉ đánh giá con người về hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người về những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

=> Thay thế bằng thành về

Câu 3:

Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh:

– Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Trả lời:

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4:

Cho biết các quan hệ từ in đậm dưới đây được dùng đúng hay sai

a) Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao .

b) Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.

c) Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.

d) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

e) Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.

g) Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.

h) Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

i) Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

Trả lời:

– Câu đúng : a, b, d, h

– Câu sai là c,e,g,i

=> Chữa lại:

c)Chúng ta phải sống thế nào để chan hoà với mọi người.(bỏ từ cho)

e)Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.(sửa lại cụm bản thân của mình)

g)Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.(bỏ từ của)

i)Trời mà mưa thì con đường này sẽ rất trơn.(quan hệ từ giá chỉ dùng để biểu thị điều kiện thuận lợi).

Tham khảo thêm các bài soạn Ngữ văn lớp 6, tại đây:

Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam trang 42

Soạn Tập làm thơ lục bát trang 43