Soạn Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Phần Luyện tập) Trang 49-51 Ngữ văn 9 Tập 2

Câu 1: Chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn trong những trường hợp sau đây:

Trả lời:

Các phép liên kết câu và liên kết đoạn trong các trường hợp là:

a) Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà (1). Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến (2). Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa (3).

– Liên kết câu bằng phép lặp từ ” trường học” trong câu (1) và câu (2).

– Liên kết đoạn bằng phép thế câu “trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến” câu (2) bằng từ “như thế” ở câu (3).

b) Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực sự được sống (1). Lời gửi của văn nghệ là sự sống (2). Sự sống ấy toả đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn (3). Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức (4)

– Liên kết câu bằng phép lặp từ “Văn nghệ” trong câu (1) và câu (2).

– Liên kết đoạn bằng phép lặp từ “sự sống” trong câu (3).

c) Thật ra, thời gian không phải là một mà là hai: đó vừa là một định luật tự nhiên, khách quan, bao trùm thế giới, vừa là một khái niệm chủ quan của con ngườiđơn độc (1). Bởi vì chỉ có con người mới có ý thức về thời gian (2). Con người là sinh vật duy nhất biết rằng mình sẽ chết, và biết rằng thời gian là liên tục (3).

– Liên kết câu bằng phép lặp từ “thời gian”, “con người” ở câu (1) và câu (2).

– Liên kết đoạn bằng phép nối từ “bởi vì” ở câu (2).

d) Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành (1). Muốn ác phải là kẻ mạnh (2).

– Liên kết câu bằng phép trái nghĩa từ “yếu đuối” ở câu (1) với từ “mạnh” ở câu (2); từ “hiền lành” ở câu (1) với từ “ác” ở câu (2).

Câu 2: Tìm trong hai câu dưới đây những cặp từ trái nghĩa phân biệt đặc điểm thời gian địa lí với đặc điểm của thời gian tâm lí với thời gian tâm lí, giúp cho hai câu ấy liên kết chặt chẽ với nhau.

Thời gian vật lí vô hình, giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp, đều đặn như một cái máy (tuyệt hảo bởi không bao giờ hư), tạo tác và phá huỷ mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lí lại hữu hình, nóng bỏng, quay theo một hình tròn, lúc nhanh lúc chậm với bao kỉ niệm nhớ thương về dĩ vãng, cũng như bao nhiêu dự trù lo lắng cho tương lai.

(Thời gian là gì? trong Tạp chí Tia sáng)

Trả lời:

Các cặp từ trái nghĩa của thời gian vật lí và thời gian tâm lí lần lượt là:

  • Vô hình – hữu hình
  • Gía lạnh – nóng bỏng
  • Thẳng tắp – hình tròn
  • Đều đặn – lúc nhanh lúc chậm

Đoạn văn có chủ đề là phân biệt thời gian vật lí và thời gian tâm lí. Trong sự diễn đạt đặc điểm của hai loại thời gian, mối liên hệ giữa các cặp từ trái nghĩa tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa hai câu văn.

Câu 3: Hãy chỉ ra các lỗi liên kết nội dung trong những đoạn trích sau và nêu cách sửa các lỗi ấy.

a) Cắm bơi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Hai bố con cùng viết đơn xin ra mặt trận. Mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối.

(Dẫn theo Trần Ngọc Thêm)

b) Năm 19 tuổi chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong hai năm rồi chết. Chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng.

(Dẫn theo Trần Ngọc Thêm)

Trả lời:

a) Các câu vi phạm lỗi liên kết nội dung, các câu không cùng chung một chủ đề.

– Sửa lại như sau:

Cắm bơi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc hai bố con anh cùng viết đơn xin ra mặt trận. Bây giờ thì mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối.

b) Câu này vi phạm liên kết nội dung, trình tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

– Sửa lại như sau: Có thể chữa lỗi liên kết này bằng cách thêm vào cho câu 2 thành phần trạng ngữ chỉ thời gian để làm rõ diễn biến trước – sau của sự việc:

Năm 19 tuổi chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong hai năm rồi chết. Suốt thời gian anh ốm, chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng.

Câu 4: Chỉ ra và nêu cách sửa các lỗi liên kết hình thức trong những đoạn trích sau đây.

a) Với bộ răng khoẻ cứng, loài nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da (1). Mọi biện pháp chống lại nó vẫn chưa có kết quả vì chúng sống sâu dưới mặt đất (2). Hiện nay, người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều trị cho những người bị nó cắn (3).

(Báo)

b) Tại văn phòng, đồng chí Bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân để trao đổi ý kiến (1) Mỗi lúc bà con kéo đến hội trường một đông (2)

(Báo)

Trả lời:

a) Lỗi phép thay thế từ “nó” trong câu (2) từ này không thể thay thế cho loài nhện trong câu (1).

– Sửa lỗi bằng cách: thay từ “nó” bằng từ “chúng”

Với bộ răng khoẻ cứng, loài nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da. Mọi biện pháp chống lại chúng vẫn chưa có kết quả vì chúng sống sâu dưới mặt đất. Hiện nay, người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều trị cho những người bị nó cắn.

b) Lỗi dùng từ không thống nhất, từ” hội trường” trong câu (1) không thể đồng nghĩa với từ “văn phòng” trong câu (2) cho nên chúng không thể thay thế được cho nhau.

– Sửa lỗi bằng cách bỏ từ “hội trường” trong câu (2) hoặc thay từ này bằng từ “văn phòng” vào câu (2).

Tại văn phòng, đồng chí Bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân để trao đổi ý kiến. Mỗi lúc bà con kéo đến văn phòng một đông.