Bài Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II gồm 3 phần về Khởi ngữ, Liên kết câu và Nghĩa tường minh, hàm ý.

Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II 

I – Khởi ngữ và các thành phần biệt lập

1. Hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích sau đây là thành phần gì của câu. Ghi kết quả phân tích vào bảng tổng kết (theo mẫu).

on-tap-tieng-viet-lop-9-hoc-ky-2-1

 

Trả lời

 

Khởi ngữ

Các thành phần biệt lập
Tình thái Cảm thán Gọi – đáp Phụ chú
Xây cái lăng ấy Dường như Vất vả quá Thưa ông Những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp lại ta nữa, hay nhìn ta như vậy

Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu, trong đó có ít nhất một câu chứa khởi ngữ và một câu chứa thành phần tình thái.

Trả lời

“Bến quê” là truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu với thông điệp triết lí giản dị mà sâu sắc về cuộc đời. Truyện được tác giả gửi gắm thông điệp qua tình huống nghịch lí của Nhĩ: Nhĩ là người từng đi muôn nơi nhưng vì bệnh tật mà phải nằm liệt trên giường bệnh. Trong tình huống ấy, Nhĩ mới phát hiện ra vẻ đẹp bình dị, quyến rũ của quê hương ở bãi bồi bên kia sông Hồng. Và cũng lúc này, anh mới cảm nhận được hết tình cảm yêu thương của vợ mình. Đọc “Bến quê”, dường như tất cả chúng ta đều đều phải suy tư, suy nghĩ và nhìn lại những điều mà mình đang theo đuổi có hướng đến hạnh phúc thực sự, đến những giá trị đích thực của cuộc sống.

– Đọc Bến quê: Khởi ngữ

– Dường như: Thành phần tình thái

II. LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

Câu 1: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II – Hãy cho biết mỗi từ in đậm trong các đoạn trích dưới đây thể hiện phép liên kết nào?

on-tap-tieng-viet-lop-9-hoc-ky-2-2

Trả lời

a) Nhưng, nhưng rồi, và: Phép nối

b) – Cô bé – cô bé: phép lặp

– Cô bé – Nó → phép thế

c) Thế: Phép thế

Câu 2: Ghi kết quả ở bài tập trên vào bảng tổng kết sau.

Trả lời

Phép liên kết
Lặp và sử dụng các từ đồng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa Thế Nối
a) Nhưng x
Nhưng rồi
b)Cô bé – cô bé x
Cô bé – Nó x
c) bây giờ cao sang rồi .. thế x

Câu 3: Nêu rõ sự liên kết về nội dung, hình thức giữa các câu trong đoạn văn em viết về truyện ngắn Bến quê.

Trả lời

– Liên kết về nội dung: Các câu văn trong đoạn văn em viết cùng góp phần làm rõ nội dung của truyện ngắn “Bến quê”, đồng thời nêu lên cảm nhận của em về tác phẩm.

– Liên kết về hình thức :

+ Giữa câu (1) với câu (2): Dùng từ “truyện” làm lặp để liên kết.

+ Giữa câu (2) và câu (3): em sử dụng phép thế : tình huống nghịch lí của Nhĩ – tình huống ấy.

+ Giữa câu (3) và câu (4): em sử dụng phép thế : tình huống nghịch lí của Nhĩ – cũng lúc ấy.

III. NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý

Câu 1: Đọc truyện cười dưới đây và cho biết người ăn mày muốn nói gì với người nhà giàu qua câu nói được in đậm ở cuối truyện?

on-tap-tieng-viet-lop-9-hoc-ky-2-3

Trả lời

Với câu “Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết chỗ cả rồi”, người ăn xin muốn nói rằng: Địa ngục là nơi dành cho bọn nhà giàu – bọn người gây nhiều tội lỗi ở trần gian.

Câu 2: Tìm hàm ý của các câu in đậm dưới đây. Cho biết trong mỗi trường hợp, hàm ý đã được tạo ra bằng cách vi phạm phương châm hội thoại nào?

on-tap-tieng-viet-lop-9-hoc-ky-2-4

Trả lời

a) Với câu “Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp” của Nam, Nam không muốn nói thẳng là đội bóng chơi rất dở để tránh mất lòng người hỏi, vì vậy đã cố ý vi phạm phương châm cách thức – nói mơ hồ và có phần phương châm quan hệ – nói lệch đề tài.

b) Huệ nói “Tớ báo cho Chi rồi”, ý rằng “còn Nam và Tuấn vẫn chưa báo”. Ở đây Huệ cố ý vi phạm phương châm về lượng – nói thiếu, mục đích là muốn làm nhẹ đi phần mình chưa hoàn thành trách nhiệm.

Hy vọng bài soạn Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II trên đây giúp các em hệ thống lại các kiến thức tiếng Việt quan trọng đã học.